Süreç
Okunan
Çevik Yaklaşımlarda Son Durum
0

Çevik Yaklaşımlarda Son Durum

by Özgür Eralp01 Şubat 2008

Geçtiğimiz sene Şubat ve Mart aylarında Çevik/Atik yaklaşımların 2006 yılında dünya genelinde son durumlarına ve eriştikleri olgunluk düzeyine ilişkin araştırma sonuçlarına yer vermiştik. Bu ay, 2007 yılına ait araştırma sonuçlarını bu köşede inceleyeceğiz. Bu araştırma VersionOne tarafından 71 farklı ülkeden 1681 katılımcı ile gerçekleştirilmiş.

Organizasyonların büyüklükleri %31 düzeyinde 250 kişiden fazla, %74’ü de 20 kişiden daha büyük olarak belirtiliyor. Katılımcıların yaklaşık %40’ı proje yöneticisi ve geliştirme ekibi yöneticilerinden oluşmakta. Bu aslında önemli, çünkü sistematik yaklaşımların ve pratiklerin uygulanmasına karar veren etkili mercilerdir. Bu araştırma sonucuna göre, bu doğrultuda olumlu karar verip organizasyonu yönlendirenlerin %22’si geliştirme ekip yöneticisi, %19’u VP düzeyinde geliştirme direktörü olarak belirlenmiş.
Geliştiricilerin ise etkisi %6’lar seviyesinde gösterilmiş. Verilerin birleşimi, karar verenlerin orta ve üst düzey yöneticiler olduğu savını destekliyor. Organizasyondaki her köklü değişimde olduğu gibi bu konuda da yöneticileri etkileyip, ikna etmek çok önemli.
Metotlara ve pratiklere genel bakış…

2006 yılına ait verilerde en yaygın çevik yaklaşım modeli olarak %60’lar düzeyinde SCRUM olarak yer alıyordu. 2007’de yine SCRUM önde gitmesine karşın oran olarak %37’ler düzeyinde ortaya çıkıyor. XP ve SCRUM birleşkesi %23 ile ikinci sırada, ve XP tek başına %12’lik bir paya sahip olarak yer alıyor. En çok uygulanan pratikler olarak; %65’ler düzeyinde ‘iterasyon planlama’, %60’ı ‘birim testi’, %55 düzeyinde ‘günlük kısa toplantılar’, %54’ü ‘sürüm planlama’ ve %50 düzeyinde ‘sürekli entegrasyon’ pratiği bu listede yer almaktadır.

2006 yılında katılımcı organizasyonların %30’unda yazılım geliştirmede çevik süreçlerin kullanımı %75 ve üzerinde iken, bu oran 2007 yılında da aynı düzeyde kalarak %33 olarak tespit edilmiş. Önemli bir noktanın altını çizmek gerekirse, bu değerler çevik süreçlerin yaygınlaşmasının yavaşladığını tam olarak göstermemek ile birlikte bu yönd şiühelerimizi arttırmaktadır. Açık olan ise, organizasyonların bu metotlara temkinli yaklaştıklarını ve kademeli olarak yerleştirdiklerini diğer oranlara bakarak söylenebileceğidir. Çevik yaklaşımların önündeki engel olarakta; en yüksek %36 gibi bir oranda değişikliğe karşı organizasyon içerisindeki direnç gösterilmiş. Ek olarak dikkat çekmek gerekirse, katılımcıların %90’ı organizasyonlarında üretkenliğin bu yaklaşımlar ile artığını, %85’i yazılım hatalarının azaldığını ve %83’ü markete çıkma zamanının ivmelendiğini belirtiyor. Bunlar %10 ve üzeri iyileştirmeleri göstermekte, hiç azımsanmayacak hatta çevik yaklaşımların etkinliğini arttırıcı değerlerdir.
5 yıllık geçmiş…

Geçtiğimiz sene katılımcı organizasyonların sadece %5’i çevik yaklaşımlar ile 5 yıldan fazla süredir tanışıklık gösterirken bu oran 2007 yılı için %12 olarak saptanmıştır. 2006 için yaptığım yorumu burda aynen tekrarlıyorum. Bu oranlar, sadece ülkemizde değil tüm dünyada çevik yaklaşımlar henüz sayısal bir olgunluğa ulaşmadığının, yayılımına devam ettiğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bununla beraber bizlerin ülkemizde bu işi biraz ağırdan aldığımızı gözlemlediğimi belirtmem gerekiyor. Böyle gidersek korkarım ki, bu yaklaşımlarda yaşanan gelişmeleri uzaktan izlemeye devam edeceğiz. Bizim, son ürüne hep çabuk ulaşmayı hedefleyen, istekli ve atik yönlerimiz ile paralellik gösteren bu yaklaşımlara ilgilimizi arttırmamız gerekiyor. Unutulmamalıdır ki, bu yaklaşımlarda yer alan metotlar birer hap değildir, tak-çalıştır türünden de değildir. Organizasyonunuzun özelliklerine uygun uyarlanmaları gerekecektir. Eğer bu yönünü görmeden bu metotları değerlendirmeye kalkışırsanız, metotun etkinliğini ve size katabileceklerini görmeniz çok güç olacaktır. Öyleki, araştırmada yer alan ilginç bir soruya verilen cevapla ilgili sonuçtan bahsedelim. Atik metotların katılımcılar tarafından faydasının görülmediği düşünülen noktalar; maaliyet ve süreç karmaşıklığının azalmasıdır. Çoğunluk oranda katılımcılarda, metotların bu noktalardaki başarısını övmektedir.

Wiki sayfaları…

Kullanılan çevik araçlar konusunda, geçen sene %40’lar düzeyinde olan Wiki sayfaları %68’lere ulaştığı tespit ediliyor. Bu oran, bu sene de Wiki sayfalarını organizasyonlarda en çok kullanılan araç olarak göstermektedir. En çok kullanılan diğer çevik özelinde araçlar arasında, Version One, XPlanner, ScrumWorks, Rally, Target Process ve XPWeb yer almaktadır.

Ülkemizinde bu konuda gerçekleşen çalışmaların belirli olgunluğa ulaşıp, dünya genelinde ses getirmesi tememnisi ile…

About The Author
Özgür Eralp
Özgür Eralp
Yorumlar

Yanıt Bırak