Yönetim
Okunan
İşlev Noktaları Analizi
0

İşlev Noktaları Analizi

by Özgür Eralp01 Nisan 2007

Yazılım projelerinin başlangıcında yaşanan en büyük zorluk, geliştirme süreci sonucunda ortaya çıkacak yazılım ürününün büyüklüğünün doğru tahmin edilememesidir. Bu tahminin yapılma aşamasında kullanılabilecek bir çok metot mevcuttur. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı ise “İşlev Noktaları Analizi”dir. Bu analizin, kullanılacak yazılım kodlama dilinden bağımsız olarak yapılabiliyor olması, bunun her türlü yazılım projesinde uygulanabilirliğini sağlamaktadır. Projenin yönetilmesinin kolaylaşması veya projenin yönetilebilmesi için gerekli temel noktalardan biri olan “büyüklük” değerinin doğru kestirimi başarı için önemlidir. Proje için gerekli adam sayısının doğru belirlenmesinde bu değere şiddetle gerek duyulmaktadır.

Önemli bir noktayı belirtmem gerekiyor ki; İşlev Noktaları Analizi yönteminin, projelerinizin niteliklerine ve özelliklerine göre organizasyonunuza uyarlanması gerekmektedir. Benzer yöntem metodunu kendi organizasyonunuzun için bir terzi gibi geliştirmelisiniz. Örneğin; gömülü sistem yazılımları için aşağıda verilecek örnekteki çarpım faktörleri geçerli olmayacaktır. Bu alanda kullanıcı girdileri yerine, kullanıcı arayüzünden ara katmana gelen girdilerin sayılması gerekmektedir.

Kullanıcı arayüzleri için kullanılan İşlev Noktaları Analizi, temel olarak girdilerin, çıktıların, sorguların, dosyaların ve dış ara yüzlerin etkisinde gerçekleştirilmektedir. Analizin başlangıcında öncelikle bu faktörlerin tespit edilmesi gerekmektedir.
İşlev Noktaları ile ilgili genel kabul gören, bununla birlikte organizasyonun tecrübelerine dayanarak üzerinde uyarlama yapma zorunluluğu olan basit förmül:

İşlev Noktaları = Sayım Sonucu X [0.65 + 0.01 x Sorgu Sonucu]

Bu formülde yer alan “Sorgu Sonucu”, önceden hazırlanmış çeşitli sorulara ilişkin cevaplara bağlı olarak, en yüksek değer olarak 70 olacak şekilde kararlaştırılır. Bunlar arasında, “Tasarım kodun tekrar kullanılabilirliğine göre midir? Yazılımının veri iletişimi gereği var mıdır?” gibi sorular yer almaktadır. Genelde 14 madde olan bu sorulara 0 ile 5 arasında değerler verilerek elde edilecek “Sorgu Sonucu”, formül içerisinde kullanılır.

Elde ettiğimiz İşlev Noktaları Sayısı, kullanılacak yazılım programlama dilinden tamamen bağımsız olarak hesaplanmıştır. Bu sayıdan kaynak kod satır sayısına geçiş için kullanılabilecek birçok tablo, bu konunun uzmanları tarafından yayınlanmıştır. Tablo okumasına örnek olarak İşlev Noktaları Değeri 52 hesaplanan bir yazılım projesinin JAVA programlama dili kullanılarak kodlanması sonrasında elde edilecek ürünün kod satır sayısının ortalama değeri 1664 (52 x 32) olarak kabul edilir.

Bu konuda yazılmış çeşitli kaynaklara dayanarak, bu tespit edilen değer ile gerçekleştirilen değer arasında %20 oranında sapmanın olabileceğinden söz edilmektedir. Bu sapmaya rağmen yöneticilerin önünü görebilmesi, ileriye yönelik tahminlerde bulunup, tahminler doğrultusunda kararlar alabilmesi için gerekli ve yararlı bir değerdir. Yöneticilerin sadece geçmiş tecrübeleri ile kestirimlerde bulunmak yerine, bu tür metotların çıktılarını da kullanılması daha doğru ve profesyonel bir yaklaşım olacaktır.

Profesyonel olarak gerçekleştirilecek her yazılım projesinin başlangıcında bu tür tahminler yapılmaktadır. Birçok yazılım organizasyonu yaptıkları ölçümler sayesinde tablolarda yer alan değerleri kendilerine göre uyarlamaktadır. Yazının içerisinde de belirttiğim üzere yazılım mühendisliği bir anlamda “terzilik” ile eş değerdir. Ülkemizde yazılım mühendisliği ve yönetimi alanındaki çalışmaların artması dileğiyle…

About The Author
Özgür Eralp
Özgür Eralp
Yorumlar

Yanıt Bırak