Data Governance
Okunan
Kısaca Veri Yönetişimi (DG)
0

Kısaca Veri Yönetişimi (DG)

by Arda Eralp03 Şubat 2011

Data governance,veri ile ilgili işlemler için bir sorumluluklar sistemidir. Bu sistemin temelini ise politikalar, standartlar ve prosedürler oluşturur. Sistem politikalar, standartlar ve prosedürler sayesinde verinin ne zaman, hangi şartlar altında, hangi eylemlerde, hangi yöntemler ile kimler tarafından kullanılacağına karar verir.

Sistemin kurumda başarılı bir şekilde işlemesi için öncelikle kurumda farkındalık sağlanması gereklidir. Farkındalık sağlandıktan sonra ise kurum governance ve mimari kültürünü benimsemelidir. Ancak bu şartlar altında sistem başarılı bir şekilde işleyebilecektir.

Bu sebeplerden dolayıdır ki data governance kısa bir süreç değil, aksine kurum varlığını sürdürdüğü sürece işleyecek olan bir süreçtir. Bu durum bize data governance ın bir proje değil bir program olduğunu açıklamaktadır.

Programın başlangıcında kurumun ihtiyaçlarının netleşmesi ve farkındalığın sağlanması temeldir. Hedef kitle ise, veri ile doğrudan ve ya dolaylı olarak ilişki içerisinde olan herkesdir.

Kurumun ihtiyaçları, organizasyonel yapının büyümesi ile doğru orantılıdır, çünkü yapının büyümesi karmaşıklığın artmasına ve “Veri”lerin adreslenmesinde sıkıntılar yaşanmasına neden olacaktır. Bu durum ekipler arasındaki koordinasyonu zayıflatacak, bu zayıflık da iş yükünü arttıracaktır.

Data Governance programı kurum içerisindeki karar verme mekanizmalarını etkinleştirerek, çalışanların sorumluluklarını belirlemek, belirlenmiş sorumluluk çizgilerinde kararların hızlı ve doğru alınmasını sağlar.

Veri ile doğrudan ilişki içerisinde olan ekiplerin ihtiyaçları doğrultusunda yaratılan politika,standart ve prosedürler ile ekiplerin ihtiyaçlarını karşılarken, bu ihtiyaçların ortak kabul görmüş standart süreçler ile yürütülmesini sağlar.

Ekipler arasındaki koordinasyonu sağlayarak, maliyetleri düşürürken etkinliğin ve iş kalitesinin artmasına yardımcı olur.

Program başarılı bir biçimde kurum içerisinde işlemesiyle kurum, politikalar, standartlar ve prosedürler ile verimli şekilde işleyen bir kültür ile daha efektif ve hızlı büyüyebilecek, gelişebilecektir.

About The Author
Arda Eralp
Arda Eralp
Technical consultant with 10+ years of experience in design and implementation of security & middleware integration products. Over two years in a customer-facing technical pre-sales role, working closely with sales teams and being able to build and maintain business relationships with decision makers and influencers.
Yorumlar

Yanıt Bırak