Yönetim
Okunan
Organizasyon Değerlendirmeleri 3
0

Organizasyon Değerlendirmeleri 3

by Özgür Eralp04 Haziran 2008

Geçtiğimiz ay ikinci bölümünü yayınladığımız ‘Ortak Projeler için Değerlendirmeler’ serisinin üçüncü ve son yazısına geçmeden önce yeni bir proje fikrinden bahsetmek istiyorum. Aslında bu proje fikrine ait ipuçlarını geçtiğimiz sene Kasım ayında kişisel internet sitesi ‘www.software-turk.com’ adresinde yayınlamıştım. Geçtiğimiz ay fikir ile alakalı bir gelişmeye tanık oldum, bu sebeple gerçeklenebilirliği yüksek olan projeyi ayrıntılı şekilde bu sütunda sizlerle paylaşmaya karar verdim.
Toplu Taşımacılık Bilgi Ağı

Kasım 2007’de yayınladığımız yeni proje fikrini ‘Yolcu Akıllı Rehberi (YAR)’ olarak isimlendirdik. Yüksek nufüs yoğunluğuna sahip şehirlerde bir yerden bir yere gitmek büyük bir problem olarak insanların karşısında duruyor. Bu problemi çözmek yönünde yerel yönetimlerce çeşitli adımlar atılmaktadır. Bunların başında toplu taşıma ağlarının kurulması, özellikle metro sistemleri, gelmektedir. Bu farklı sistemlere ait bilgilerinin tek bir merkezde toplanması ve analiz edilip işlenerek yolculara aktarılması henüz tam anlamıyla gerçekleştirilmeyen iş olarak durmaktadır. Artık, bir sonraki aşama için bu konuda önemli adımların gerçekleşme zamanının geldiğine inanmaktayım. Düşünün; beklediğiniz otobüs durağındaki bilgi panelinden beklediğiniz aracın ne kadar süre içinde durakta olacağını ve ayrıca şu anda tam olarak nerede olduğunu ilişkili yol haritasından görebiliyorsunuz. Ayrıca, aynı paneli kullanarak alternatif yollar hakkında bilgi edinebiliyor ve gideceğiniz yere ilişkin tahmini ulaşma sürelerini alabiliyorsunuz. Bu proje eklenecek özellikler ile yolcu ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan ve sürekli iyileştirilen bir sistem haline kolaylıkla getirilebilir. Belirtmeliyim ki, sisteme ilişkin fikir başvurumuzu şu anda yapmış bulunmaktayız ve projeyi birlikte geliştirmek için benimle lütfen e-posta yoluyla temasa geçiniz.

Organizasyon Değerlendirmeleri

Süreçten sonra bu ay kalite konusuna geçiyoruz. Değerlendiren şirketin belirli bir olgunluk düzeyine sahip olması, değerlendirilenin yararınadır. Çünkü, değerlendirme esnasında önceden belirlenmiş ve süpriz olmayan aşama, faaliyet ve adımlar takip edilecektir. Proje geliştirme bir takım çalışması olduğu için, değerlendiriciler bu esnada aslında bir ortak (takım arkadaşı) arayışı içindedir, ve akıllarındaki temel soru ‘ortak olmak için acaba yeterli mi?’

Kalite Soruları Ne Yönde?

Kalite değerlendirmelerinde soru başlıkları standartlar, dokümantasyon, araçlar ve kalite ölçümleri konularında yoğunlaşacaktır. Şirketin kalite politikası var mı? Kalite sistemine sahip mi? Bu temel soruların yanıtlarının ‘evet’ olması ön şart olarak genellikle aranmaktadır. Devamında gelmesi muhtemel soru ise ‘kullanılan araçlar ile son ürünün kalitesinde belli bir seviye garanti edilebilmekte midir?’ olacaktır. Şirket ‘0 hataya’ erişme yolunda sürekli iyileştirmelere gitmekte mi? Kullanılan raporlama teknikleri ve dokümantasyon yeterli düzeyde mi? Gerekli ölçümler gerçekleştirilip ölçüm sonuçları toplandıktan sonra veriler ihtiyaç duyulan bilgilere dönüştürülüyor mu? Kestirim ve tahminlerin gerçekleşme doğruluğu hangi düzeyde?

Bu noktada önemli bir konunun altını çizmek gerekiyor. Tüm bu sorulara verilecek cevaplar istendiğinde değerlendiren kişilere sunulacak sekilde raporlanmış veya dokümante edilmiş olmalıdır. Mutlaka bazı sonuçları görmek isteyeceklerdir.

‘Evet’ ağırlıklı mı?

Yukarıda karşılaşılması muhtemel sorulardan birkaçı yer aldı. Aslında, bu sorulara içtenlikle verdiğiniz cevaplar bu alanda organizasyonunuzdaki mevcut durum hakkında size izlenimler verecektir. Eğer ‘evet’ ağırlıklı ve tatmin edici cevaplar verebiliyorsanız değerlendiricilerde iyi bir izlenim bırakacaksınızdır.

Geride bıraktığımız üç ay süresince yayınladığımız üç yazıda ‘yönetim, süreç ve kalite’ alanlarında değerlendirme sorulara yoğunlaştık. Unutulmamalıdır ki, her alanın diğer alanlarla içiçe geçmiş etkileşimi söz konusudur ve alanlar arasında belirli bir tutarlılık sağlanmış olmalıdır. Örneğin; müşteriden gelecek değişiklik isteklerine hızlıca cevap verebileceğini garanti eden bir organizasyonun tüm alanlarda belli bir olgunluk düzeyine ulaşmış olması gerekmektedir.

Ülkemizinde bu konuda yapılan çalışmaların artarak devam etmesi dileğiyle…

About The Author
Özgür Eralp
Özgür Eralp
Yorumlar

Yanıt Bırak