Süreç
Okunan
Organizasyon Değerlendirmeleri
0

Organizasyon Değerlendirmeleri

by Özgür Eralp01 Mayıs 2008

Geçtiğimiz ay yayınlamaya başladığımız ‘ortak Projeler için Değerlendirmeler’ serisinde proje yönetiminden sonra bu ay süreçlere geçiyoruz. Değerlendiren şirketin belirli bir olgunluk düzeyine sahip olması, değerlendirilenin yararınadır. Çünkü, değerlendirme esnasında belirli ve süpriz olmayan aşama, faaliyet ve adımlar takip edilecektir. Proje geliştirme bir takım çalışması olduğu için, bu değerlendirmede aslında bir ortak (takım arkadaşı) arayışı içindedir değerlendiren taraf, ve akıllardaki temel soru ‘ortak olmak için yeterli mi?’ Değerlendirmede başlıklar; proje yönetimi, yazılım süreçleri, yazılım geliştirme teknikleri ve kalite alanlarına yakın olacaktır.

Süreç konusu çok geniş bir etki alanına sahip. Geliştirme aktivitelerinden başlayarak gereksinim yönetimi, proje planlama, kestirimler, proje takibi ve iletişim, raporlama, değişiklik kontrolü, yüklenici yönetimi, konfigürasyon yönetimi, mühendislik, kalite, hata takibi, gözden geçirmeler, testler… Liste böyle uzayıp gidebilir. Süreç, tüm sistematik yaklaşımların temelinde yer almaktadır.

Süreçte Sorular Ne Yönde?
Organizasyonun süreçler konusunda değerlendirilmesindeki odak ‘geliştirme süreci’ olacaktır. Gelecek ilk soru ise ‘geliştirme sürecinde uyguladığınız aktiviteler neler?’ Peşinden de ‘sistematik olarak uygulayabiliyor musunuz?’ sorusu gelecektir. Cevaplarınızın da kanıtları mutlaka görülmek istenecektir. Herbir sürecin temel olarak aşama, faaliyet ve adımlarının olması gerektiğinin özellikle altını çizmek istiyorum. Bir diğer kaçınılmaz soru: ’yazılım gereksinimlerini nasıl belirliyor, idame ediyor ve geçerliliyorsunuz?’ Ve tamamen bu sorunun kopyası tasarım, gerçekleme, entegrasyon ve test süreçleri için gelecektir.

Gerekler yazılı olarak tutuluyor mu? Gereklerin gözden geçirme aktivitelerine müşteri ve/veya diğer yüklenici organizasyonlar nasıl dahil ediliyor? Belirlenen ve onaylanan gereksinimler proje planında temel alınıyor mu?

Proje planı kim veya kimlerin tarafından gözden geçiriliyor? Proje planındaki kaynaklar, efor ve çizelge nasıl belirleniyor? Kestirimler nasıl yapılıyor? Bunun için herhangi bir yerleşik prosedür var mı? Geçmişe ait veriler kestirimlerde kullanılıyor mu? Test aktivitelerini plana yansıtıyor musunuz? Projeye ait riskler kimin tarafından izleniyor ve kontrol ediliyor? Müşteriler ve üst yönetim değişiklikler hakkında nasıl bilgilendiriliyor? Projedeki ilerlemeler kim tarafından ve nasıl kontrol ediliyor? Proje ilerleme raporu hangi sıklıkla yayınlanıyor? Aylık? Haftalık? Yıllık?

Değişiklik isteklerini geliştirme sürecinde nasıl ele alıyorsunuz? Maaliyet ve zaman hesabını nasıl yapıyorsunuz? Değişiklik istekleri ile ilgili organizasyon içinde aktif olarak işleyen bir prosedür var mı? Gözden geçirmeler planlı olarak mı uygulanıyor? Müşteriler bu sürece nasıl dahil oluyorlar? Gözden geçirme süreci dahilinde hangi veriler kayda geçiyor? Katılımcılar bu sürecin nasıl gerçekleşeceği konusunda yeterli bilgiye sahip oluyorlar mı?

‘Evet’ ağırlıklı mı?
Yukarıda karşılaşılması muhtemel sorulardan birkaçı yer aldı. Aslında, bu sorulara içtenlikle verdiğiniz cevaplar bu alanda organizasyonunuzdaki mevcut durum hakkında size izlenimler verecektir. Eğer ‘evet’ ağırlıklı ve tatmin edici cevaplar verebiliyorsanız durum iyi.

Önümüzdeki aylarda ‘organizasyon değerlendirmeleri’ konusunda geride kalan ‘yazılım geliştirme teknikleri ve kalite’ alanı devam edeceğiz.

Ülkemizinde bu konuda çalışmaların artarak devam etmesi dileğiyle…

About The Author
Özgür Eralp
Özgür Eralp
Yorumlar

Yanıt Bırak