Data Governance
Okunan
Veri Yönetişimi (Data Governance)
0

Veri Yönetişimi (Data Governance)

by Arda Eralp14 Ocak 2011

Data governance,veri ile ilgili işlemler için bir sorumluluklar sistemidir. Bu sistemin temelini ise politikalar, standartlar ve prosedürler oluşturur. Sistem politikalar, standartlar ve prosedürler sayesinde verinin ne zaman, hangi şartlar altında, hangi eylemlerde, hangi yöntemler ile kimler tarafından kullanılacağına karar verir.

Sistemin kurumda başarılı bir şekilde işlemesi için öncelikle kurumda farkındalık sağlanması gereklidir. Farkındalık sağlandıktan sonra ise kurum governance ve mimari kültürünü benimsemelidir. Ancak bu şartlar altında sistem başarılı bir şekilde işleyebilecektir.

Bu sebeplerden dolayıdır ki data governance kısa bir süreç değil, aksine kurum varlığını sürdürdüğü sürece işleyecek olan bir süreçtir. Bu durum bize data governance ın bir proje değil bir program olduğunu açıklamaktadır.

Programın başlangıcında kurumun ihtiyaçlarının netleşmesi ve farkındalığın sağlanması temeldir. Hedef kitle ise, veri ile doğrudan ve ya dolaylı olarak ilişki içerisinde olan herkesdir. Bu sebeple programın başlangıcında hedef kitleyi içeren ekipler ile toplantılar düzenlenecektir. Bu toplantılar sayesinde hem farkındalık sağlanacak hemde ekiplerin ihtiyaçları birebir ekipler tarafından aktarılarak netleşecektir.

Hedef kitlenin ihtiyaçları netleştirildikten sonra ise devamlı işleyecek olan bu sürecin planlaması yapılacaktır. Bu sürecin planlanmasında ihtiyaçların önceliklendirilmesi gerekmektedir. Sebebi ise her ekibin ihtiyaçlarının farklı olabileceği ve bütün ihtiyaçlara aynı anda karşılık verilemeyebileceğinin öngörülmesidir. Bu öngörünün temeli ise ekiplerin ihtiyaçlarının birbirleriyle olan bağlantısıdır.

Süreç planlamasında ihtiyaçların önceliklendirilmesinin ardından kurumun büyüklüğünün gözönünde bulundurulması gerekmedir. Kurumun büyüklüğünün önemi ise eğer kurum bir bütün olarak aynı anda govern edilemeyecek kadar büyük ise ihtiyaçları öncelikli olarak bulunan ekipler ile govern edilmesine başlanarak sürecin belirli bir hız ile bütün kurumda işler hale getirilmesini sağlamaktır.

İhtiyaçlar belirlendikten ve ilgili ekipler seçildikten sonra artık programın planlanmasına geçilebilecek.

Programın planlama aşamasında öncelikli olarak sürecin aşamalarını kontrol edecek ve süreç kurum içerisinde işleyişe geçtiğinde kontrolü sağlayacak olan Data Governance Office in planlanmasıdır. Office in planlanmasıyla birlikte süreçteki roller ve bu rollerin sorumlulukları belirlenecektir.

Planlama aşamasında Data governance office, roller ve sorumluluklar, güvenlik ve veri saklanan sistemler ele alınacak konulardır.

Planlama aşaması tamamlandığında ise belirlenen ekipler ve ihtiyaçlar doğrultusunda programın işleyiş aşamasına geçilebilecektir.

İşleyiş kısmında ekibin ihtiyaçları doğrultusunda güvenlik konusunda ve veri saklanan sistemler üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Bu yapılan çalışmalar bir süreç olarak dökümante edilecek ve süreç sona erdiğinde başka bir ekiple başka bir ihtiyaç doğrultusunda çalışma yapılarak aynı süreç işletilecek ve böylece kurum içesinde ilgili süreçte standartlaşma sağlanacaktır.

Güvenlik konusunda verinin erişim güvenliği ve kullanım güvenliği ele alınacaktır.

Veri saklanan sistemler üzerindeki çalışmalar ise saklanan sistemlerin program dahilinde belirlenen standartlar ile oluşturulması ve yönetilmesi sağlanacaktır.

İşleyiş kısmının ardından ise programın izleme kısmına geçilecektir. Bu kısımda artık Data Governance Office oluşmuş, politikalar, standartlar ve prosedürler belirlenmiştir. Ve Data Governance Office çalışanları rolleri ve sorumlulukları dahilinde programın işleyişini izleyecek ve gerek gördüğünde politikalar standartlar ve prosedürler üzerinde değişiklikler yapacaklardır.

About The Author
Arda Eralp
Arda Eralp
T-shaped professional gathering superior technical knowledge, sales-oriented mindset, and extensive business expertise in the Information Technology industry. Over 10 years of experience in multinational technology companies, my journey spans various functions from software development to sales consultancy. Passionate about cutting-edge technologies and their transformational impacts on business and daily life.
Yorumlar

Yanıt Bırak